انواع کولر اسپلیت
چه کولری برای محیط زندگی شما مناسب است

انواع کولر اسپلیت

انواع دستگاه های تهویه مطبوع

دو گروه اصلی دستگاه های تهویه مطبوع سیستم های پکیج و سیستم های اسپلیت می باشد. در سیستم های پکیج کلیه اجزای دستگاه در یک محفظه موجود می باشند. در انواع اسپلیت قسمت هواساز داخل و قسمت کندانسور در خارج قرار می گیرد. در عین حال برای اتصال دو واحد به یکدیگر از لوله های مسی و سیم های الکتریکی استفاده می شود. تقسیم بندی دیگر بر اساس روش انتقال هوای تامین بداخل محيط تحت تهویه می باشد که بر این اساس دو دسته سیستم های کانالی و بدون کانال وجود دارند. در شکل سیستمهای کانالی از دو نوع پکیج و اسپلیت دیده می شود.

تقسیم بندی دستگاه های تهویه مطبوع

بر اساس روش نصب و روش تامین هوای Supply دستبندی زیر وجود دارد: سیستم های چیلر:در این سیستم ها برای خنک سازی محیط از عامل ثانویه بغیر از خود مبرد مانند آب یا مخلوط آب و گلیکول استفاده می شود. این عامل ثانويه پس از خنک شدن در دستگاه چيلر بداخل کویلهای واحد هواساز و یا فن کویلهای مستقر در ساختمان فرستاده نمی شود و با جذب گرمای محیطی مجددا به دستگاه باز می گردد. این دستگاهها از ظرفیتهای مختلفی از بسیار کوچک در حد یک آب سردکن معمولی تا ظرفیتهای بسیار بالا مانند چیلر هایی با کمپرسورهای روتاری، پیستونی و سانتريفورژ همچنین چیلرهای جذبی ساخته می شوند.

· سیستمهای پکیج کانالى:

هر سیستمی که تمام تجهیزات را در یک واحد داشته باشد پکیج نامیده میشود. در این نوع سیستم در خروجی دستگاه هوای تامین ایجاد شده و توسط کانال به محل مورد نظر انتقال می یابد.

· سیستمهای اسپلیت کانالی: هر سیستمی که تجهیزات آن در واحدهای مختلف باشد و برای اتصال آنها به یکدیگر از لوله های مخصوص تبرید استفاده شود اسپلیت نامیده می شود.

· سیستمهای اسپلیت بدون کانال: سیستم های اسپلیت مانند کولرهای گازی اسپلیت که در اماکنی که امکان نصب کانال وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرند.

· سیستمهای پکیج بدون کانال:

از آن جمله کولرهای گازی پنجره ای که در ظرفیتهای 5000 تا 32000 BTUIH ساخته میشوند. برای نصب آنها را باید داخل پنجره یا دیوار بگونه ای نصب کرد که کویل اواپراتور آن به داخل و کویل کندانسور آن در سمت محيط خارج نصب شود. از مشکلات آن میتوان به ایجاد سر و صدا و توزیع نامناسب هوا اشاره کرد. نوع دیگر دستگاههای تهویه پرتابل است که برای سرمایش موضعی بکار برده می شود و هوای تهویه شده را به یک نقطه خاص هدایت کند بعنوان مثال برای دیدن هوای سرد به یک فرد که در شرایط هوایی گرمی کار میکند.

سیستمهای تبخیری:

در این سیستم ها از تبخیر آب برای خنک کردن هوا استفاده میشود. کولر های آبی بر اساس این سیستم کار کرده ولی قابلیت کاهش دمای هوا در آنها محدود است.