7 شهریور 1399
177 بازدید

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ، قطع دسترسی به پیامرسان های خارجی

طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی ، این طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی اولین بار مهرماه سال ۹۷ معرفی شد به مجلس ، و طرح ساماندهی پیام رسان ها تغییرات جزئی نسبت به گذشته پیدا کرده است . و مفاد طرح فعلی اینگونه است که اگر طرح ساماندهی پیام
علاقه مندی 0
مقایسه